Onderhoud en test

 

Hier vindt u vooral instellingen voor de TAPICall-Support van CONVERGIT GmbH. Als gebruiker dient u deze instellingen ongemoeid te laten, tenzij u instructies krijgt van ondersteuning om de instellingen te wijzigen. Uitzonderingen zijn de knop "Reset instellingen“", waarmee u TAPICall volledig kunt resetten naar de standaardinstellingen en "Herstel hints“", waarmee u alle tips en hints kunt weergeven die u voorheen verborgen hield.

Met deze instelling kunt u het loggen van TAPICall starten. Dit heeft alleen zin als u hiertoe door de ondersteuning bent geïnstrueerd om een fout beter te kunnen analyseren. Als dat het geval is, wijzigt u het pad waar het logboek wordt opgeslagen op uw bureaublad, begint u met loggen en introduceert u opzettelijk de fout. Zodra de fout is opgetreden tijdens het loggen, stopt u met loggen en stuurt u het log samen met een zo gedetailleerd mogelijke foutbeschrijving support@convergit.de.

De TAPI--aanpassingen helpen de TAPICall--ondersteuning om TAPICall zo te configureren dat het zelfs ernstig wangedrag van TAPI--stuurprogramma's kan compenseren. Gebruik deze instellingen alleen als TAPICall-Support hierom vraagt. Als je problemen hebt met het oplossen van telefoonnummers, probeer dan de TAPI-Wizard.

Met deze knop kunt u alle instellingen van TAPICall terugzetten naar de standaardinstellingen.

 Met deze functie worden alle verborgen hint-berichten in TAPICall hersteld.