TAPI-Treiber für Octopus E300 / E730 / E800 / E930

Treiber

TAPI 120

Gebruik dit alleen als u niet over 1st party wilt gaan (kabel tussen telefoon en pc).

Opmerking: kan worden gebruikt als uw systeem een netwerkinterface heeft (LIM-module of HG1500-module). Er kunnen maximaal 6 pc's worden verbonden zonder een server. Vanaf de zevende pc moet de CMD-server die is opgenomen in de download worden geïnstalleerd en moeten licenties worden geïmporteerd.

Versie datum Betriebssysteme Download
V2 R1.75.0 2015-12-17 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows 7 32bit Windows 7 64bit Windows 8 32bit Windows 8 64bit Windows 8.1 32bit Windows 8.1 64bit Windows 10 32bit Windows 10 64bit ramen 11 Download

Informationen

Algemene informatie over UNIFY / Siemens TAPI120

De HiPath ( op Telekom: Octopus) TAPI 120 is software waarvoor een licentie vereist is. Bij aanschaf van het systeem zijn er 6 bruikbare TAPI120-licenties aangeschaft. De HiPath TAPI120 maakt bellen via de pc mogelijk met CTI-software van verschillende fabrikanten.

Als er maximaal zes clients moeten worden aangesloten, kan er direct via de PBX een verbinding tot stand worden gebracht. Installeer hiervoor TAPI120 alleen zonder een CMD-server op elk van de clients. Vanaf de zevende client moet de CMD-server op een server zijn geïnstalleerd. Deze laatste kan dan verdere TAPI120-verbindingen beheren als u licenties hebt gekocht.

Belangrijke informatie

Als u de HiPath 3000-serie met HiPath TAPI120 wilt gebruiken, moet u dit gebruiken HiPath HG 1500 geïntegreerd worden. Windows ondersteunt Starter / Home Basic / Home Premium Edition niet.

Als u een Openscape BUSINESS-systeem wilt aansluiten, moet u ook : observeren

  • Unify ondersteunt momenteel alleen de rackvariant. Unify werkt aan de ondersteuning van de muurvariant.
  • De "UC Booster Card OCAB L30251-U600-A841" moet worden geïnstalleerd met de "OpenScape-ventilatorset voor OCAB".
  • TAPI120-licenties moeten rechtstreeks bij de eerste klant worden gekocht.
  • Bij het installeren van de client mag alleen "TAPI120" worden geselecteerd, omdat de "CMD-server" niet vereist is.

HiPath TAPI170

Naast TAPI120 is er ook de TAPI170. In tegenstelling tot 120 wordt 170 alleen op een Windows-server geïnstalleerd. Dit heeft veel nadelen: : Windows 8 wordt niet ondersteund, poorten moeten geopend worden, Microsoft Office is nodig in 64-bit en nadelen. We raden daarom altijd TAPI120 of aan 1e partij.

Installatie instructies

Start het installatiebestand van de TAPI-driver en volg de gebruikersbegeleiding. De pc start opnieuw op tijdens de installatie.

Problemen oplossen

Lijnnummers

Met de juiste instelling worden regelnummers 7801 tot 7830 niet langer onjuist gerapporteerd aan de TAPI-driver :

HiPath TAPI 120 170 Configureer in de telefoon- en modemopties. dagelijks Code 7801 tot 7830 ( met dertig lijnen op de primaire multiplex of slechts 7801 tot 7808 op de systeemverbinding met vier NTBA, zodat de TAPI-driver van Siemens HiPath deze lijnnummers niet langer aan de TAPI-interface levert voor anonieme oproepen.

Verenig Wiki

Unify biedt een wiki. Raadpleeg : voor de volledigheid
Verenig Wiki

Handbücher, Dokumentation und zusätzliche Downloads

Derzeit keine zusätzlichen Downloads vorhanden.

TAPICall

  1. Installeren Sie den TAPI-Treiber und konfigurieren Sie diesen ggf. in der "Systemsteuerung" onder "Telefon und Modem" in Bereich "Erweitert".
  2. Machen Sie einen Downloaden van TAPICall und führen Sie die Installationsdatei aus. Die Installationsdatei befindet sich auch im obenstehenden TAPI-Treiber-Download (Dateiname TAPICall-10002.msi)
  3. Wählen Sie den installierten Treiber in TAPICall aus.
  4. Arbeiten Sie effektiv und schnell. Hier finden Sie ein Einführungsvideo zu den wichtigsten Funktionen von TAPICall.

Hinweise

Starten Setup-datum van de Ihnen heruntergeladenen TAPI-Treibers und folgen der Benutzerführung. Nach Abschluss der Installation ist eventuell in Neustart des Computers nötig. Manche Download-Dateien enthalten mehrere TAPI-Treiber. Bitte achten Sie auf die Auswahl des zu Ihrem Gerät passagiers Treibers. Wenn die Verbindung über USB hergestellt wird, installieren Sie bitte zuerst den USB-Treiber des Devices und danach den TAPI-Treiber.

Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit, die Funktion, den Umfang oder der Kompatibilität der oben zum Download bereitgestellten Treiber. Quelle und Urheber ist soweit nicht anders angegeben der Hersteller der Hardware / des Gerätes. TAPICall ist unser Produkt, welches dem Download beiliegt. Sollten Sie Fragen zu den Treibern in Verbindung mit TAPICall haben, rufen Sie an: +49 (6422) 89800-50